Search Project
Search Project
16/12/2019 on 5:09 pm

YGGDrazil ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต CG ซีรี่ส์ Original Netflix เรื่อง ‘The Stranded’ หรือ ‘เคว้ง’

ครั้งแรกของ Yggdrazil Group กับการเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต CG จากซีรี่ส์ Original Netflix เรื่อง ‘The Stranded’ หรือ ‘เคว้ง’ ตัวซีรี่ส์จะเริ่มฉายทาง Netflix ในวันที่ 15 พฤจิกายนนี้ อย่าลืมมาดูกันล่ะ !

สัมภาษณ์สุดพิเศษของ คุณศรุต ทับลอย ผู้อยู่เบื้องหลังเกมผีไทย Home Sweet Home ในรายการ บุรินทร์เจอนี่